Genel Bilgi

Dört yıllık bir lisans programı olan bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde görev yapabilecek bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni yetiştirmenin yanında, öğrenmeyi sağlamak için kullanılacak süreç ve araçları çözümleyen, tasarlayan, geliştiren, uygulayan ve değerlendiren uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Bu uzmanlık alanlarını tanımlamak üzere kullanılan terimler arasında eğitim teknoloğu, öğretim tasarımcısı ve eğitim yazılımı tasarımcısı bulunur. Bu amaca uygun olarak, bölümümüzün öğretim programı öğrencilerin hem öğretmenlik hem de teknolojik becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.  Öğrenciler eğitim yazılımları, programlama dilleri, eğitsel yazılım tasarımı ve geliştirme, eğitsel video, İnternet ve e-öğrenme, öğretimde ilke ve yöntemler ve araştırma yöntemleri başlıkları altında bölüm dersleri almaktadır. Ayrıca, ilk 2 yıl matematik, fizik, kimya,  bilgisayar mühendisliği bölümlerinden alınan dersler, Eğitim Fakültesi'nin diğer bölümlerinin pedagoji ağırlıklı dersleri, seçmeli dersler ve ileri İngilizce dersleri de öğretim programımızda yer almaktadır.