Yüksek Lisans

Birinci Dönem
Cr. ECTS
CET 501 Eğitim, Öğretim ve Teknoloji
Eğitim ve teknolojinin ilişkisi. İlgili kuram, ürün ve uygulamaların tartışılması. Teknolojinin eğitsel kullanımının, teknolojik belirlenimcilik ve tarafsızlık olgularının, öğretme, öğrenme ve anlama kavramlarının eleştirel olarak incelenmesi. “Anlamak için öğretme” fikrinin deneme amaçlı kullanımı.
(2+0+2) 3 8
CET 511 Teknoloji Tabanlı Öğretimin Kuramsal Temelleri
Teknoloji tabanlı öğretimin temel ilkeleri ve kuramları, genel yaklaşımlar ve yazılım türleri, modelleme araçları, elektronik eğitmenler, benzeştim ve oyunlar, alıştırma yazılımları, etkileşimli öğrenme ortamları, çoklu ortamlar, akıllı sistemler ve genel kullanım amaçlı araçlar. Öğrenme kuramları bağlamında yazılım seçimi, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.
(2+0+2) 3 7
CET 561 Eğitim Teknolojisinde Araştırma Yöntemleri
Eğitim teknolojisinde araştırma problemleri. Bilimsel araştırma yöntemleri. Deneysel ve yarı-deneysel araştırma tasarımları. Nitel ve nicel veriler; istatistiksel teknikler ve bilgisayar tabanlı veri analizi. Araştırma önerileri ve raporları yazma.
(3+0+0) 3 7
Elective Alan Seçmeli 3 7
7052
29
İkinci Dönem
Cr. ECTS
CET 514 Uzaktan Eğitim ve İnternet
Uzaktan eğitimin esasları, Internet tabanlı eğitimin tarihsel gelişimi, mevcut yaklaşımlar ve araçlar. Internet tabanlı derslerin geliştirilmesi. Internet’in bir kaynak olarak eğitimde kullanımı. İçerik geliştirme araçları. Internet tabanlı/destekli eğitim yazılımlarını değerlendirme ve kullanma yöntemleri.
(2+0+2) 3 8
CET 542 Teknoloji Tabanlı Öğrenme Ortamları Tasarım ve Geliştirme
Teknoloji tabanlı öğrenme ortamlarının ögeleri ve ilkeleri. Uyarlanabilir ve akıllı öğrenme sistemleri. Öğrenme ortamları, bilişsel stil ve içerik organizasyonu analizi; gereksinim belirleme. Eğitimde teknoloji kullanımı, ortam tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi yaklaşımları.
(2+0+2) 3 7
CET 579 Eğitim Teknolojileri Semineri
Eğitim teknolojileri uygulamalarının lisansüstü öğrenciler, iş dünyası ve akademik çevreler gibi değişik bakış açılarından irdelenmesi.
(0+1+0) 0 1
Elective Alan Seçmeli 3 7
Elective Serbest Seçmeli 3 7
4152
30