İdari Personel

Bölüm Sekreteri

torbik@boun.edu.tr
+90 212 359 67 88

İdari Personel

ipek.eruz@boun.edu.tr
+90 212 359 45 50