Yandal Programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yandal Programı

Bu yandal programı, BIT temel araç ve tekniklerinin eğitim alanında işe koşulmasını öğrencilere kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Program toplam 19 kredilik (42 ECTS) 6 dersten oluşmaktadır. Dersin tümü 2. - 8. sömestrlerde zorunlu kategoride açılmaktadır. Bu derslere ön koşul dersleri ya da onlara eşdeğer derslerin tamamlanması gereklidir. Öğrenciler kendi programlarına ek olarak altı adet zorunlu dersi tamamlarlarsa Yandal diplomasına hak kazanırlar.

 

2021-22 Öğretim yılı 1. Dönemi yan dal kabul sınavı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü 11.00'de çevrimiçi yapılacaktır. Başvurular e-postayla Kayıt İşleri ve bölüm sekreterliğine yapılacak, adaylar e-posta ile bilgilendirilecektir.

Zorunlu Dersler

Kod

Ders Adı

Kt.

AKTS

Dönem

CET 102

Eğitimde Bilişim Sistemleri Bilişim Tasarımı

4

8

II

CET 224

Eğitimde Görselleştirme

3

8

IV

CET 341

Öğretim Tasarımı

3

7

V

CET 372

Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi

3

6

VI

CET 441

Uzaktan Eğitimin Temelleri

3

6

VII

CET 472

Eğitim Yazılımları: Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme

3

7

VIII

 

Total

19

42

 

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yan Dal Programı Başvuru Duyurusu

(Minor in ICT)

 

Kontenjan: 2

 

Başvuru Koşulları:

  • Ana dal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında olmak
  • Başvuru yapılan yarıyıla kadar alınan tüm kredili ve kredisiz derslerin en az DD veya P notu ile tamamlanmış olması
  • En az 2.75 genel not ortalamasına (GNO'ya) sahip olmak

 

Başvuru İçin Gereken Belgeler: